Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Selce, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1807 – 1809 staviteľom A. Müllerom z Haliča. Jednoloďová pozdĺžna stavba s plytkým segmentovým uzáverom. Sakrálny objekt nemá vežu. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Exteriér je hladký, nečlenený. Hlavná fasáda má volútový štít. [1] Tesne pri kostole stojí zvonica.
 

Oltár s volútovým štítom zhotovil v roku 1809 S. Lenhardt z Tisovca. Obraz Krista v Getsemanskej záhrade od J. B. Klemensa (1882). Barokizujúca kazateľnica je z roku 1905. Lavice zhotovil M. Palkove z Klenovca v roku 1809. Organový chór s dreveným parapetom je zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza kalich z roku 1829, ktorý vyhotovil P. Libay. [2]
 

Pôvodný drevený kostol z roku 1786 bol predaný, rozobratý a prenesený v roku 1807 do Dúžavy. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Selce - Evanjelický kostol (a zvonica) foto © Ladislav Luppa 9/2015Selce - Evanjelický kostol (a zvonica) foto © Ladislav Luppa 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 88.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 88.
GPS
48.456420, 19.875723
48°27'23.1"N 19°52'32.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk