Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Seňa - Židovský cintorín
Lokalita
obec Seňa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršiu časť seňanského cintorína tvorí židovský cintorín. Najstaršie náhrobné kamene sú z roku 1749 a 1764. Pomníky sú z odolného pieskovca a viaceré nápisy sa dajú čítať. Zdobené sú rastlinnou ornamentikou – ružami, vencami, smutnou vŕbou, hroznom, ale aj figurálnymi motívmi – jeleňmi držiacimi erb. [1]
 

Predpokladá sa, že cintorín bol založený krátko po prisťahovaní ortodoxných Židov, chasidského rítu, ktorí prišli najmä z Haliče. Blízkosť cintorína pri vtedajšej obci svedčí o náboženskej tolerancii zemepánov a obyvateľov Sene. Na cintoríne je pochovaný napríklad rabín Koloman Liebermann, ktorý bol po roku 1886 hlavným rabínom v Košiciach. [2]

Poznámky
[1] SZABÓ, Štefan – SZABÓOVÁ, Silvia – ŠUCHTA, Jozef: Abovské chodníčky - príroda.história.kultúra. Košice: Občianske združenie SOSNA, 2002. s. 46 .
[2] SZABÓ, Štefan – SZABÓOVÁ, Silvia – ŠUCHTA, Jozef: Abovské chodníčky - príroda.história.kultúra. s. 46 - 47 .
Bibliografia
www.obecsena.sk
GPS
48.555207, 21.256725
48°33'18.8"N 21°15'24.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk