Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šivetice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Šivetice, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1785 ako tolerančný na pôdoryse gréckeho kríža. Veža bola pristavaná v roku 1831. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Štvorpodlažná klasicistická veža s nárožnými pilastrami, v strednej časti rustikovaná, je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Na segmentovom štíte situovanom na veži je nápis. [1]
 

Oltár je klasicistický z čias stavby kostola, uprostred stĺpovej architektúry je novší obraz Viera, Nádej a Láska od K. Schablika. Drevená kazateľnica je neskorobaroková z 18. storočia, polychrómovaná s bohatou ornamentikou. Krstiteľnica je luisézna z konca 18. storočia. Organ pochádza z druhej polovice 18. storočia. Patronátna lavica je z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi zlý. Je opustený a výrazne chátra.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 248.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 248.
Bibliografia
www.sivetice.sk
GPS
48.580905, 20.275311
48°34'51.3"N 20°16'31.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk