Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Družstevná pri Hornáde, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý bol postavený v roku 1480 mestom Košice. V roku 1774 ho úplne prestavali v rokokovo-klasicistickom slohu. Dôkazom gotického pôvodu stavby je jej neobvyklá výška a štíhlosť. Sakrálny objekt v roku 1891 opravili a v roku 1929 obnovili. Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, severnou pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté vysokou českou klenbou, v lodi sú tri polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy konkávne riešených pilastrov. Na západnej strane interiéru je vstavaný orgánový chór na pilieroch, ktorý má konkávne-konvexne riešený murovaný parapet, označený nápisom vzťahujúcim sa na výmaľbu kostola z roku 1929 od R. Orosza. [1]
 

Vonkajšia architektúra sa sústreďuje na západné štítové priečelie, členené nárožnou, v omietke urobenou armatúrou a dvoma pilastrami vysokého rádu, medzi ktorými je rokokový vstupný portál. Priečelie je trojosové, na bočnej osi sú výklenky pre sochy. Nad portálom je okno podobne riešené ako výklenky. Štítová časť fasády s dvoma klasicistickými krídlami a stredným trupom vstavanej veže. Veža má nárožné pilastre a terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dosadá baroková baňa so slepou laternou. Na portáli je letopočet veľkej prestavby (1774) a supraportný reliéf s poprsím sv. Štefana kráľa. [2]
 

Hlavný oltár sv. Štefana Prvomučeníka z roku 1891 je v historizujúcom pseudorenesančnom štýle. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická z roku 1774 z pôvodného zariadenia kostola, na prehýbanom parapete sú alegorické postavy Viery, Nádeje a Lásky a na rezonančnej strieške s baldachýnom sochy Pax vobis a dvaja cherubíni. Na zadnej strane kazateľnice sú dve postavy putti. [3]
 

Počiatky farnosti spadajú do 12. – 13. storočia, kedy bol medzi obcou Sokoľ a Tepličany vystavaný kostol. Farnosť sa prvýkrát písomne spomína v pápežských desiatkoch z roku 1334 – 1337 ako Alzokole (Nižný Sokoľ). Farármi v tom čase po sebe boli Stanislav a Ján. Samostatná farnosť s názvom Szent István vznikla až v roku 1482 po dostavbe nového kostola už v rozvinutej obci Kostoľany (Sz. István). Farnosť patrila pod Abovský archidiakonát Jágerského biskupstva. Od roku 1804 pod Katedrálny archidiakonát košického biskupstva. V súčasnosti patrí pod Archidiakonát košický, Dekanát košického arcibiskupstva. Filiálkami farnosti Kostoľany nad Hornádom v minulosti boli obce Sokoľ, Malá Vieska a Tepličany a do roku 1787 aj Kavečany. V roku 1960 po zlúčení obcí sa farnosť premenovala na Farnosť Družstevná pri Hornáde a ako filiálka bola začlenená obec Sokoľ. Odčlenením Kostolian od Družstevnej pri Hornáde v roku 2003 vznikla opätovne aj Farnosť sv. Štefana - Kostoľany nad Hornádom. Obce Sokoľ a Družstevná pri Hornáde boli začlenené ako filiálky. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1999 bola opravená strecha kostola. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014Kostoľany nad Hornádom - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 77.
[4 - 5] www.kostolany.sk (26.4.2015)
Bibliografia
www.kostolany.sk
GPS
48.798941, 21.240537
48°47'56.2"N 21°14'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk