Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skačany - panské sídlo
Iný názov
Fridrikov dom
Lokalita
obec Skačany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Išlo o novoveké sídlo jedného zo siedmich panstiev nitrianskeho biskupstva. Z kanonickej vizitácie z roku 1729 je zrejmé, že „murovaná rezidencia panstva“ sa nachádzala na farskom pozemku a že vtedajším správcom majetkov bol Ján Királyi. Podľa tradície v objekte dočasne pobýval Ladislav Ocskay, jeden z veliteľov povstaleckých vojsk Františka II. Rákócziho. [1]
 

Pôvod stavby je neznámy a je pravdepodobné, že svojou polohou nadviazala na stredoveký opevnený kaštieľ známy z písomných prameňov. Na mape z roku 1782 je zakreslená ako trojkrídlová budova. Nepravidelnosť pôdorysu donedávna stojaceho zvyšku objektu dávala tušiť zložitejší stavebný vývoj. Charakter výsečovej klenby na prízemí a rozloženie valene klenutých pivníc pripúšťa predpokladať, že najstaršia časť mala minimálne neskororenesančný pôvod v 17. storočí a obdĺžnikový pôdorys 21 x 7,5 m. Jej pôdorysne trojpriestorová dispozícia sa ale uplatňovala pri stavbách vidieckych kaštieľov a kúrií už od neskorého stredoveku, čo nevylučuje predpokladať starší pôvod aj u skačianskeho panského sídla. K rozšíreniu stavby o ďalšie bočné krídla došlo podľa charakteru použitých značkovaných tehál a výtvarnej výzdoby fasád v 18. storočí, kedy sídlo naďalej slúžilo ako centrum správy biskupských majetkov. [2]
 

Meno posledného biskupského správca, Arpáda Fridrika, vnieslo objektu zaužívaný názov Fridrikov dom. Budova v druhej polovici 20. storočia slúžila pre rôzne kultúrno-spoločenské účely obce. Následné dlhodobé zanedbávanie spôsobilo jej chátranie a staticky havarijný stav, ktorý si v roku 2010 vynútil asanáciu významnej pamiatky bez jej predošlého preskúmania. Bola to najstaršia profánna stavba Skačian. [3]

Prístup
Ešte donedávna stálo panské sídlo v susedstve farskej budovy vo východnom okraji obce. [4]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 110.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 110.
[3] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 110 - 111.
[4] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 110.
Bibliografia
www.skacany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk