Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skačany - stredoveký kaštieľ
Lokalita
obec Skačany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.skacany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk