Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Mestský cintorín
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín bol založený v 18. storočí v rámci reforiem Márie Terézie a Jozefa II, ktorí nariadili kopanie hrobov za hradbami mesta a to v dostatočnej hĺbke, aby sa predišlo šíreniu chorôb a morových epidémií. V predchádzajúcom období sa v Skalici pochovávalo v okolí románskej rotundy sv. Juraja (prelom 12. a 13. storočia) alebo na pohrebisku pri pohrebnej kaplnke sv. Anny (14. storočie). [1]
 

Dve hlavné parcely cintorína, lemované kamenným múrom, sú rozdelené na rímskokatolícku a evanjelickú časť. Tieto dva cintoríny rozdeľuje opravená vydláždená ulička s urnovou stenou vedúca k tretiemu mestskému cintorínu, ktorý je najmladší. V blízkom susedstve je i druhý „zabudnutý“ židovský cintorín. Prvý skalický židovský cintorín sa nachádza v tesnej blízkosti niekdajšieho mestského opevnenia a románskej rotundy. [2]
 

V meste sa našiel náhrobný kameň učeného rabína Zachariáša z roku 1398. S mestom Skalica sú spätí mnohí významní činitelia a osobnosti slovenského života, ktorí sa tu narodili, študovali, pôsobili alebo tu našli miesto posledného odpočinku. Významnou osobnosťou mesta, pochovanou hneď pri vstupnej železnej bráne na katolícky cintorín, je národný buditeľ a realizátor myšlienky postavenia spolkového domu (dnešný Dom kultúry) Dr. Pavel Blaho. Veľkú časť života spojil so Skalicou aj dekan, spisovateľ a národný buditeľ Dr. Ľudovít Okánik, ktorý je pochovaný v blízkosti hrobu svojho spolupracovníka Dr. Pavla Blahu. Náhrobné pomníky oboch osobností sú zrealizované podľa projektu Dušana Jurkoviča. [3]
 

Na slovenskom opernom nebi v 20. storočí zažiaril národný umelec Dr. Janko Blaho, ktorého pomník sa tiež nachádza na rímskokatolíckom cintoríne. V Skalici pochovaný historik a kňaz ThDr. Jozef Šátek sa počas života zaoberal slovenskými dejinami, najmä však dejinami Skalice. Na evanjelickom cintoríne sa belie vysoký pomník farára Daniela Gabriela Licharda, významného vydavateľa slovenskej literatúry, propagátora a zakladateľa sporiteľní. K početným dielam architekta Dušana Jurkoviča patrí i náhrobok (dva dotýkajúce sa kríže) sestier Anny a Emílie a otca Juraja Jurkoviča na evanjelickom cintoríne. Juraj Jurkovič sa preslávil ako spoluzakladateľ Matice slovenskej a slovenských gymnázií. Miestom posledného odpočinku je evanjelický cintorín aj pre evanjelického farára, literárneho a cirkevného historika ThDr. Jána Ďuroviča, zakladateľa kníhtlačiarne Jozefa Škarnicela, či pre rodinu stoličného úradníka Gustáva Tomalu. Medzi nespočetným množstvom náhrobných kameňov sa ukrývajú i pomníky ďalších významných osobností spojených s mestom Skalica. Za spomenutie ešte nesporne stoja mená - JUDr. Ján Bakiča (docent teórie štátu a práva), Karol Mareš (starosta), Jozef Teslík (kníhtlačiar) alebo Dr. Ján Buchta (historik a prekladateľ). [4]

Súčasný stav a využitie
Cintorín je udržiavaný.
Prístup
Mestský cintorín sa rozprestiera na vyvýšenine v severnej časti mesta. [5]
Poznámky
[1 - 5] ORBANOVÁ, Andrea: Na cintoríne v Skalici sú pochované mnohé osobnosti. 16. 3. 2013 www.zahorie.sme.sk (22.6.2015)
Bibliografia
www.skalica.sk
GPS
48.849514, 17.223684
48°050'58.2"N 17°013'25.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk