Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skubín (Banská Bystrica) - zvonica
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Prístup
Skubín je malá mestská časť Banskej Bystrice v tesnom susedstve mestskej časti Podlavice. Do roku 1960 to bola samostatná obec. V rokoch 1960 - 1966 bola súčasťou obce Laskomerské a k Banskej Bystrici bola pripojená v roku 1966.
Fotogaléria
Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Skubín (Banská Bystrica) - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017www.pamiatkynaslovensku.sk