Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Hanušovce - Kaplnka sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Spišské Hanušovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka z polovice 18. storočia. Centrálna architektúra pôvodne krytá kupolou. Fasády má hladké. [1] Kaplnka stojí na mieste staršej drevenej kaplnky. [2] V interiéri je umiestnený luisézny hlavný oltár z polovice 18. storočia s obrazom sv. Barbory. Bočný oltár Panny Márie z druhej polovice 17. storočia je drevená architektúra s akantovou ornamentikou a točenými stĺpmi, uprostred obraz Panny Márie poľského typu. Bočný oltár sv. Mikuláša biskupa z konca 17. storočia je riešený podobne. [3] Bočné oltáre zaiste pochádzajú z drevenej kaplnky. Klasicistická kazateľnica z 19. storočia je nedokončená a inštalovaná na drevenom kríži zapustenom do severnej steny. [4] Stallum s obrazom sv. Cecílie je neskorobarokové z polovice 18. storočia. Zariadenie kaplnky dopĺňajú neskorobarokové sochy Immaculaty, sv. Kataríny a Doroty zo začiatku 18. storočia. [5]
 

Vo vežičke sa nachádza zvon sv. Barbora z roku 1789. Ide o najstarší spišskohanušovský zvon. Má priemer 15 cm a reliéf s nápisom. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na severnom okraji obce, pri moste cez Rieku, na starom cintoríne. [7]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 158.
[2] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). Bratislava: GORALINGA, 2013. s. 35.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 158.
[4] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 35.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 158.
[6 - 7] MOLITORIS-MAJERIKOVÁ, Milica – MAJERIKOVÁ, Ingrid: Spišské Hanušovce (1313 – 2013). s. 35.
GPS
49.333684, 20.342914
49°20'01.3"N 20°20'34.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk