Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Vlachy - Busta P. O. Hviezdoslava
Lokalita
obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Na stĺpovom štvorhrannom podstavci stojí bronzová busta básnika.[1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Spišské Vlachy - Busta P. O. Hviezdoslava foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišské Vlachy - Busta P. O. Hviezdoslava foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 176.www.pamiatkynaslovensku.sk