Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišský Hrhov
Lokalita
obec Spišský Hrhov, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kaštieľ prestavaný na staršom základe vo francúzskom pseudobarokovom slohu v druhej polovici 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná budova so stredným dvojposchodovým rizalitom a nárožnými rizalitmi, ktoré vyzerajú ako vežičky. Pred stredným rizalitom je voľné dvojramenné zalomené schodište s balustrádou. Priečelie je orientované do parku. Strecha je manzardová. [1] Na objekte sa plne uplatnila neobaroková ornamentika. Ústredný, prevýšený rizalit členia na prízemí stĺpy a na poschodí hermové pilastre. V ukončujúcom a bohato prelamovanom štíte je štuková ornamentika s dvojicou erbou zakladateľov kaštieľa. [2]
 

V miestnostiach sú korýtkové a rovné stropy so štukovou ornamentikou Zaujímavé sú zachované drevené a kovové súčasti interiéru. Autorom kováčskych prác je Johann Bartosh z Viedne. V kaštieli sa nachádzal pôvodný nábytok jednotne riešený s architektúrou objektu. [3]
 

Kaštieľ dal postaviť Viktor Csáky s manželkou Annou v rokoch 1893 – 1895 podľa projektu viedenského architekta Heinricha Adama. Pri stavbe použili murivá zo staršieho renesančného kaštieľa. [4] Majiteľmi kaštieľa boli Csákyovci až do roku 1945, keď opúšťajú svoje majetky a odchádzajú do Rakúska. [5]
 

Kaštieľ stojí v rozsiahlom parku.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V rokoch 1908 – 1909 vykonal niektoré opravné práce levočský staviteľ Anton Müller. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Spišský Hrhov foto © Imrich Kluka 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 176.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 181.
[3 - 4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 181.
[5] www.spisskyhrhov.sk
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 181.
GPS
48.999863, 20.642022
48°0 59' 59.51", 20°0 38' 31.28"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk