Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Štúrovo - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Parkan, Parkáň
Lokalita
obec Štúrovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený koncom 18. storočia. [1] Podľa iného zdroja vznikol už v roku 1701. [2] Predstavanú vežu postavili v roku 1878. [3] Arcibiskup Ján Simor dal v tom roku postaviť nielen vežu, ale aj rozšíriť kostol o bočné lode, do ktorých boli umiestnené bočné oltáre. Prestavbu potvrdzuje nápis nad vchodom kostola: JOHANES CARD. SIMOR AMPLIAVIT ET RESTAURAVIT AD. 1878. [4] Kostol bol opravený v roku 1946. Sakrálny priestor má polygonálny uzáver presbytéria. [5] Veža je zakončená zvonovitou prilbou s laternou. Fasády kostola sú členené lizénovým rámovaním.
 

Hlavný oltár s neskorobarokovým obrazom sv. Imricha je z druhej polovice 18. storočia. Dva bočné oltáre, Snímania z kríža a Božského srdca, sú pendanty, neskorobarokové so stĺpovou architektúrou z roku 1780. Kazateľnica z roku 1760 je neskorobaroková s maľbami štyroch evanjelistov na parapete, premaľba je z roku 1948. Rokoková organová skriňa je z roku 1790. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza kalich s akantovou a figurálnou ornamentikou, datovaným rokom 1861. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna oprava exteriéru a interiéru sa uskutočnila v roku 1994. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 262.
[2] http://sturovo.fara.sk (29.9.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 262.
[4] http://sturovo.fara.sk (29.9.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 262.
[6 - 7] http://sturovo.fara.sk (29.9.2017)
Bibliografia
www.sturovo.sk
GPS
47.799846, 18.723284
47°47'59.5"N 18°43'23.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk