Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tatranská Kotlina (Vysoké Tatry) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Vysoké Tatry, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1905 – 1906 podľa projektu budapeštianskeho architekta Dr. Pavla Liptáka (1874 – 1926). Dispozične je riešený ako dvojlodie s jednou bočnou loďou. K hlavnej lodi sa primkýna presbytérium s pravouhlým zakončením a k presbytériu je pristavaná sakristia. Interiér krytý trámovým stropom je rozšírený drevenými emporami v bočnej lodi a nad vstupom hlavnej lode. Veža je asymetricky umiestnená do vstupného priečelia. [1] Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

V sakrálnej architektúre netradičná asymetrická dispozícia dvojlodia s jednou bočnou loďou konvenuje so secesným sklonom k asymetrickým riešeniam. Vidieť to aj na hmotovom členení a v rozvrhnutí jednotlivých fasád. Viac-menej moderné poňatie bolo pôvodne na fasádach v detaile „narušené“ aplikáciou romantizujúcich oblúčikových vlysov, ktoré mali odkazovať k čistote viery v ranom stredoveku. V prevedení kostola sa stretáva secesia s prvkami neogotiky a neorománskeho slohu. Zároveň badať vplyv britského hnutia Arts and Crafts. [2]
 

Na kazateľnicovom oltári sa spájajú secesne pretavené gotické motívy drevených častí oltára s rýdzo secesným florálnym motívom na kovovom zábradlí schodiska. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti osady.
Fotogaléria
Tatranská Kotlina (Vysoké Tatry) - Evanjelický kostol foto © https://commons.wikimedia.org/ (13.6.2021)
Poznámky
[1] SEMANČÍK, Maroš: Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 27.
[2- 3] SEMANČÍK, Maroš: Sakrálna architektúra vo Vysokých Tatrách. s. 27.
Bibliografia
www.vysoketatry.sk
GPS
49.22705, 20.32035www.pamiatkynaslovensku.sk