Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tesárske Mlyňany
Lokalita
obec Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudoklasicistický kaštieľ s neogotickou vežou, skleníkom a hospodárskymi budovami, ktorý postavili v roku 1895 podľa návrhu staviteľa V. Balogha. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba so zložitým pôdorysom, pozdĺžnou ústrednou budovou a prístavbami v malebnom zoskupení. Vo všetkých miestnostiach sú rovné stropy. Okolo kaštieľa je arborétum (botanická záhrada), ktoré založil v roku 1892 doktor Štefan Ambrózy-Migazzi. Ten dal o tri roky postaviť aj kaštieľ. Sú tu vzácne stále zelené stromy a kry, domáce i cudzokrajné. [1] Nachádza sa tu okolo 2200 druhov ihličnatých i listnatých drevín.
 

Kaštieľ v Tesárskych Mlyňanoch bol vlastne postavený už v existujúcej botanickej záhrade.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Dnes je kaštieľ sídlom dendrologického pracoviska SAV.
Prístup
Nachádza sa juhovýchodne od obce Tesárske Mlyňany.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 280.
GPS
48.319434, 18.368700
48°0 19' 9.96", 18°0 22' 7.32"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk