Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Kostoľany - Starší kaštieľ
Lokalita
obec Zemianske Kostoľany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili okolo roku 1600 na starších základoch. Upravovaný bol v 18., 19. a 20 storočí. Pôvodne to bol štvorvežový renesančný opevnený kaštieľ, z ktorého nakoniec zostala rozsiahla dvojpodlažná stavba s dvoma nárožnými vežami, stavaná okolo obdĺžnikového nádvoria. Na vežiach je nárožné bosovanie na spôsob armovania. Miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami a na poschodí sú drevené trámové stropy. Vstupný portál mal pôvodne padacie zariadenie, z ktorého sa zachovali škripcové otvory. [1]
 

Ako svoje rodové sídlo ho postavili na mieste rodovej kúrie, nazývanej Kozakovská, členovia rodiny Kostolániovcov, ktorí sa sem presunuli z pôvodného rodového hradu v dnešnom Kamenci v 15. storočí. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1976. [3]
 

Zemianske Kostoľany – kaštieľ (č. ÚZPF 899/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

V súčasnosti sa časť kaštieľa využíva ako obradná sieň pre potreby obce. [5]

Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Zemianske Kostoľany - starší kaštieľ foto © Imrich Kluka 9/2011Zemianske Kostoľany - starší kaštieľ foto © Imrich Kluka 9/2011Zemianske Kostoľany - starší kaštieľ foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 464.
[2] www.zemianskekostolany.sk (20.6.2013)
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 27.
[4] www.pamiatky.sk (28.4.2023)
[5] www.zemianskekostolany.sk (20.6.2013)
GPS
48.686663, 18.525435
48°0 41' 11.99", 18°0 31' 31.57"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk