Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tichá Voda (Henclová) - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Henclová, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1889 – 1892 v eklektickom historickom poňatí. [1] Sakrálny objekt bol dokončený v roku 1892 po ťažkej práci celej dediny. Občania museli vyrovnať a pozbierať skaly zo zrúcanín a vtedy objavili kosti starých nemeckých obyvateľov. Dubové schody, ktoré teraz vedú na chór, ženy doniesli na chrbtoch až z Rožňavy. [2] Kostol bol renovovaný v roku 1931. [3] Je to jednoloďová sakrálna stavba so segmentovo zakončeným presbytériom a nadstavanou vežou, zastrešenou ihlancom. Fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami a lizénovým rámovaním.
 

Po skončení stavby kostola obyvatelia obidvoch dediniek postavili cirkevnú školu s bytom pre učiteľa. Na farskom úrade v Nálepkove sa zachovala zmluva medzi gazdami zo Štilbachu a Henclovej o zriadení cirkevnej školy v Štilbachu, o podmienkach platenia učiteľa z 12. júla 1857. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 398.
[2] www.henclova.ocu.sk (13.5.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 398.
[4] www.henclova.ocu.sk (13.5.2016)
GPS
48.783394, 20.597640
48°047'00.2"N 20°035'51.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk