Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Točnica - zvonica
Lokalita
obec Točnica, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Drevená stavba zo začiatku 20. storočia. Okolo murovaného tehlového jadra je hrazdená konštrukcia s prečnievajúcou strieškou, nad ktorou sa nachádza šalovaná nadstavba s vyrezávanými zvukovými otvormi. Zvonica je zakončená vysokým štíhlym ihlancom. Strieška a ihlanec sú pokryté šindľovou krytinou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 284.
Bibliografia
www.tocnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk