Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášikovo - Krížová cesta
Lokalita
obec Tomášikovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Súbor bol postavený za pôsobenia farára Štefana Huszára (1915 – 1931) v roku 1925, z iniciatívy kaplána Dr. Martina Csányiho, ktorý prispel na postavenie II. zastavenia. Ďalšími donátormi boli miestni obyvatelia, ktorých mená sú uvedené na sokloch zastavení. Tieto lemujú chodník vedúci naprieč celým cintorínom. Stoja paralelne oproti sebe. Ku koncu ich sledu, povyše jaskynnej Kaplnky Panny Márie Lurdskej z roku 1921, s dvojicou starých líp, stoja tri drevené kríže. Na prostrednom je kovová plastika Krista a na bočných postavy lotrov, namaľované na plechu. [1]
 

Zastavenia majú formu jednoduchých pilierikov z neomietaného tehlového muriva s rozšírenými nadstavcami, v ktorých sú do malých polkruhovo ukončených výklenkov vsadené výjavy Krížovej cesty. Sú to obrazy na plechu, pochádzajúce z obdobia výstavby súboru, namaľoval ich podľa kompozícií Krížovej cesty Gebharda Fugela bernolákovský poštmajster Rudolf Novohradský. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Súbor je situovaný v areáli cintorína na južnom okraji obce. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 355.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 355.
Bibliografia
www.tomasikovo.sk
GPS
48.079744, 17.691435
48°04'47.1"N 17°41'29.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk