Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebašovce (Ostratice)
Lokalita
obec Ostratice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
V osade neďaleko Ostratíc sa v minulosti nachádzal šľachtický dvor pozostávajúci z kaštieľa a priľahlých hospodárskych objektov. Budovy sú spomínané v popise obce z roku 1782. V tom čase boli Trebašovce v majetku viacerých zemanov: Pavla Balogha, Alexandra Radyho, Jozefa Goroka a Antona Šándora. [1]
 

Kaštieľ je pravdepodobne barokový objekt z 18. storočia s mladšími prestavbami, ako tomu nasvedčujú údaje na historických mapách. Ide o poschodovú blokovú stavbu obdĺžnikového pôdorysu 18 x 13 m. Jednotlivé miestnosti 1. a 2. podlažia mali trámové stropy. Vstupmi na severnej a južnej fasáde bol kaštieľ prepojený nielen s priľahlým parkom, ale aj s dodnes zachovaným hospodárskym dvorom. Fasády sú pravidelne členené okennými otvormi s plastickými omietkovými rámami – šambránami a sú výsledkom mladšej klasicistickej prestavby z polovice 19. storočia. O jej realizáciu sa zrejme postaral statkár Albert Kvayser, ktorý kaštieľ odkúpil v roku 1848. Posledným súkromným vlastníkom objektu bol do roku 1948 ostratický statkár Jozef Podoba. [2]
 

Po znárodnení majetku slúžil kaštieľ rôznym účelom. V 70. rokoch 20. storočia v ňom sídlila predajňa a jeho stav bol schátraný. [3]
 

V okolí kaštieľa sa nachádzajú zvyšky parku, ktorý sa tiahol južným a západným smerom. V súčasnosti sú pozostatky parku spustnuté. [4]

Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je zúfalý! Objekt je úplne zdevastovaný. Došlo k zrúteniu strechy, čo urýchlilo postupný zánik kaštieľa, ktorý intenzívne prebieha. Historický objekt v Trebašovciach bude mať rovnaký osud ako kaštieľ v Čalticiach. [5]
Prístup
Stojí v dnešnej zánikovej osade Trebašovce, situovanej 1,5 km od Ostratíc. Situovaný je v západnom okraji osady. [6]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 89.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 89 - 90.
[3 - 4] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 90.
[5] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 89 - 90.
[6] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 89.
GPS
48.650093, 18.303182
48°39'00.3"N 18°18'11.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk