Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turíčky (Cinobaňa) - zvonica
Lokalita
obec Cinobaňa, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Unikátna neskororenesančná drevená zvonica pochádzajúca z roku 1691. Neobyčajný výraz jej rámovej konštrukcie s vonkajším doskovým obkladom formujú otvorené arkády a vysoká prelomená ihlanová strecha doplnená pultovou strieškou, ktorá vytvára zdanie dvojúrovňovej strešnej roviny. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Zvonica bola kedysi v správe Novohradského múzea a galérie v Lučenci, dnes patrí do vlastníctva blízkej obce Cinobaňa. [2]
Prístup
Stojí tesne vedľa evanjelického kostola.
Fotogaléria
Turíčky (Cinobaňa) - zvonica (v pozadí Evanjelický kostol) foto © Ladislav Luppa 8/2014Turíčky (Cinobaňa) - zvonica foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 179.
Bibliografia
www.cinobana.sk
GPS
48.451264, 19.670299
48°27'04.6"N 19°40'13.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk