Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
úžitkové umenie
skupina umení, ktoré sa snažia o plnenie úžitkovej funkcie, ako aj o sebavyjadrenie umelca a vyvolanie estetického zážitku. Úžitková funkcia je v nich hlavná, podriaďujú sa jej ostatné časti umeleckej tvorby. Patrí sem napríklad priemyslový design, knižná ilustrácia, príležitostná poézia a ďalšie. Vnímame ich zrakom, sluchom a inými orgánmi tela. Ak umelcovo sebavyjadrenie preváži nad úžitkovou funkciou, prechádzajú do krásnych umení. Ľudstvo niekedy s historickým odstupom posudzuje diela úžitkových umení ako dekoratívne či krásne umenia, pretože časom, v nových podmienkach sa úžitková funkcia predmetu stráca. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 275.


www.pamiatkynaslovensku.sk