Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Aboň
Lokalita
obec Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Romantická stavba, inšpirovaná neoklasicizmom, postavená koncom 19. storočia na trojuholníkovom pôdorysom. V plochých nikách sú obrazy svätých. [1] Fasáda je členená nárožnými pilastrami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí neďaleko Kostola Najsvätejšej Trojice.
Fotogaléria
Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka foto © Ľuboš Repta 4/2018Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka foto © Ľuboš Repta 4/2018Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka foto © Ľuboš Repta 4/2018Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka foto © Ľuboš Repta 4/2018Veľké Blahovo - Prícestná kaplnka foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 376.
GPS
48.012313, 17.580925
48°00'44.3"N 17°34'51.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk