Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
vezír
vysoký turecký úradníkwww.pamiatkynaslovensku.sk