Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vidiná
Lokalita
obec Lučenec, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1706, postavený na starších základoch. Upravovaný bol v 19. a 20. storočí. Je to rozsiahla stavba na pôdoryse písmena U, skladajúca sa z obytnej a hospodárskej časti. Obytná časť je situovaná do záhrady a prístupná dvojramenným voľným schodišťom. Má stredný rizalit a vystupujúce nárožné vežičky, zakončené šidľovými strieškami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a prelamovanými frontónmi. Strecha je manzardová. Nádvorná časť kaštieľa je zmodernizovaná. Krídlo, ktoré uzaviera priestor dvora, má murovaný barokový štít a bočný rizalit, v ktorom je polkruhová brána. Miestnosti majú zväčša rovné stropy, v niektorých sa zachovali pôvodné kláštorné a pruské klenby. [1]
 

V roku 1994 bola na budove kaštieľa osadená pamätná dvojjazyčná tabuľa na počesť 145. výročia založenia Uhorskej geologickej spoločnosti.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Vidiná foto © Imrich Kluka 10/2011Kaštieľ Vidiná foto © Ladislav Luppa 8/2013Kaštieľ Vidiná foto © Ladislav Luppa 9/2017Kaštieľ Vidiná foto © Ladislav Luppa 9/2017Kaštieľ Vidiná foto © Ladislav Luppa 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 399.
Bibliografia
www.vidina.sk
GPS
48.358675, 19.652266
48°0 21' 31.23", 19°0 39' 8.16"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk