Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vinica - klasicistický kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Haydinovcov
Lokalita
obec Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v prvej polovici 19. storočia. Opravený bol v 20. storočí. Je to prízemný blokový objekt s obdĺžnikovým pôdorysom. Dispozícia je trojtraktová. Miestnosti majú rovné stropy. Hlavná fasáda má stĺpový portikus, ktorý je zakončený trojuholníkovým typanónovým štítom. [1] Strecha je manzardová.
 

V druhej polovici 20. storočia slúžil kaštieľ ako poľnohospodárska škola. [2]
 

Okolo kaštieľa bol park.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 402.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 402.
Bibliografia
www.vinica.sk
GPS
48.117326, 19.126733
48°07'02.4"N 19°07'36.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk