Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Tŕnie (Vinosady) - Kostol sv. Martina
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vinosady, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801 na mieste starého gotického chrámu. Prístavba vchodu a sakristie je z prvej polovice 20. storočia. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium má pruskú klenbu. V lodi je rovný strop. Na západnej strane je vstavaný chór s arkádami. V presbytériu je zamurovaná kamenná kartuša s letopočtom 1635. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými štíhlymi oknami a lizénovým rámom. Do štítového priečelia vstavaná veža je krytá ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický s obrazom sv. Martina biskupa zo začiatku 19. storočia. Bočný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia. Organ a kazateľnica sú luisézne zo začiatku 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína voľné barokové plastiky sv. Antona, sv. Františka a Madony z druhej polovice 18. storočia. [2] V interiéri sú dva bočné oltáre, a to mariánsky s 250 cm vysokou sochou Preblahoslavenej Panny Márie a oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. [3]
 

Obec Vinosady od roku 1964 tvoria dve bývalé obce Kučišdorf a Trlinok (Veľké a Malé Tŕnie). V Kučišdorfe sa pôvodne nachádzala farnosť, minimálne od 14. storočia, ktorá patrila Bratislavskej kapitule. Dôkazom o samostatnej farnosti je misál, objednaný bratislavským kanonikom Jánom, ktorý v roku 1377 vyhotovil Henrich, syn Štefana z Vestfálska, farár vo Veľkom Tŕní. [4]
 

V čase reformácie v roku 1561 bol v Kučišdorfe farár Ján, ktorý bol podozrivý z nadŕžania Lutherovej reforme, hoci kázne mával katolícke. V roku 1581 je už písomne doložený Lukáč Stich, evanjelický farár z Kučišdorfa. V roku 1634 bola ešte v Kučišdorfe farnosť, ale takmer všetci obyvatelia obce boli evanjelikmi (70 obyvateľov v 18 domoch). [5]
 

V časoch reformácie postupne Kučišdorfská farnosť zanikla a pričlenila sa k farnosti Modra ako jej filiálka. Dňa 9. marca 1759 však bola filiálka Kučišdorf pripojená k farnosti Pezinok a tento stav trvá dodnes. [6]
 

Vo Vinosadoch sa nachádzal pôvodný Kostol sv. Osvadla (zaujímavé, že z roku 1328 je zmienka o stavbe Kostola sv. Dominika v Kučišdorfe). Na jeho mieste bol postavený súčasný Kostol sv. Martina, ktorý 29. septembra 1827 benedikoval budmerický farár a dekan vdp. Jozef Balko. [7]
 

Počas tureckých nájazdov boli zo starého kostola vykopané únikové obranné podzemné chodby do vybraných pivničných priestorov gazdovských domov. Vstup do podzemných chodieb začínal pod schodiskom na chór kostola, ktorý je v súčasnosti zamurovaný rekonštrukčnými prácami z roku 2000. Jedno vyústenie chodby je v pivničných priestoroch u Slováčka a druhé smerovalo k terajšiemu obecnému úradu. [8]
 

Kostol má 8 metrov vysoké, 6 metrov široké a 9 metrov dlhé presbytérium a kostolnú loď vysokú 10 metrov, širokú 14,5 metra a dlhú 18 metrov. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol v rokoch 1935 – 1936 dôkladne opravený. Opatrili ho novou omietkou a zvnútra vymaľovali. V rokoch 1947 - 1948 sa poškodila oporná stena kostola, ktorú však miestni veriaci opravili brigádnickými prácami, no druhý oporný pilier zostáva o 1 m nižšie. [10]
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Jiří Fiedler 9/1969Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015Vinosady - Kostol sv. Martina foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 385 - 386.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 386.
[3] www.vinosady.sk/kostol-sv-martina.html (5.4.2023)
[4 - 8] https://pezinok.fara.sk/kostoly/kostol-svateho-martina-vinosady/ (5.4.2023)
[9 - 10] www.vinosady.sk/kostol-sv-martina.html (5.4.2023)
Bibliografia
www.vinosady.sk
GPS
48.309201, 17.288462
48°18'33.1"N 17°17'18.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk