Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Višňové - Kalvária
Lokalita
obec Višňové, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Tradícia pútnického miesta vo Višňovom, siahajúca na počiatok 16. storočia, sa vzťahuje k drevenej soche Madony uchovávanej vo farskom Kostole sv. Mikuláša, pred ktorým dal údajne okolo roku 1810 postaviť višňovský farár Pavol Engelský kamenné štvorfigurálne súsošie Ukrižovania. Vyhotovil ho, podľa návrhu nitrianskeho sochára Bartolomeja Minicha, domáci ľudový majster Ján Kuric z Klubiny. [1]
 

Polychrómované súsošie predstavuje Krista na kríži, pod ktorým kľačí Mária Magdaléna a po bokoch ho dopĺňajú zľava postava Panny Márie a sprava sv. Ján evanjelista, zahalení v bohato nariasenej drapérii. Celé súsošie je postavené na sokli so zalomenými volútami, z ktorého vystupujú tri samostatné podstavce s profilovanými rímsami, pričom stredný s krížom je najvyšší. Hoci sochy aj celá kompozícia pôsobia ešte charakterom neskorého baroka a vychádzajú z jeho tradície, na podstavci i kríži sa už uplatňujú festóny, ornamentálne prvky klasicizmu, čo by podporovalo uvedené datovanie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred Kostolom sv. Mikuláša.
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 380.
[2] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 380.
Bibliografia
www.visnove.sk
GPS
49.163316, 18.778707
49°09'47.9"N 18°46'43.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk