Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Višňové (okres Revúca) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1834. Sieňová obdĺžna stavba s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Sieň je zaklenutá pruskou klenbou, uzáver má rovný strop. Na západnej strane interiéru je vyrezávaná drevená protestantská empora s kazetovým parapetom, na kazetách sú maľované ľudové rastlinné ornamenty. Fasáda je hladká. Veža s drevenou arkádovou nadstavbou je zakončená cibuľou. [1]
 

Kazateľnica má vo výplniach polygonálneho parapetu plastické rastlinné motívy v ľudovom ponímaní. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Višňové (okres Revúca) - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020Višňové (okres Revúca) - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 406.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 406.
GPS
48.515814, 20.186713
48°30'56.9"N 20°11'12.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk