Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vojka nad Dunajom - kaštieľ
Lokalita
obec Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v prvej polovici 19. storočia. Bola to dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare písmena L. Na východnej a severnej strane mal objekt poschodovú arkádu stojacu na pilieroch. Arkáda na prízemí bola podklenutá pruskými klenbami, na poschodí mala rovné stropy. Fasáda bola hladká so štvorcovými oknami bez šambrány. [1] Kaštieľ zanikol v druhej polovici 20. storočia.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 412.
GPS
47.973606, 17.383060
47°58'25.0"N 17°22'59.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk