Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšná Kamenica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Vyšná Kamenica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický jednoloďový kostol z prvej polovice 14. storočia s polygonálnym uzáverom presbytéria. V 16. a 17. storočí bol na západnej strane rozšírený a vybavený rovným stropom. V 18. a 19. storočí bol viackrát opravovaný. Z gotickej stavby sa zachovalo takmer celé obvodové murivo a gotické lomené okná v polygonálnom uzávere. Vstupný portál pod vežou je ranorenesančný s pravouhlým zalomením celého profilu ostenia vo výške podstavca. V lodi a presbytériu sú stopy po kamenných rebrách bývalej gotickej klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Vyšná Kamenica - Evanjelický kostol foto © Agnesa Delimanová 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 435.
GPS
48.779612, 21.485064
48.779612, 21.485064www.pamiatkynaslovensku.sk