Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1596. [1] Upravovali ho v druhej polovici 17. storočia. [2] Renovovaný bol v roku 1933. Vymaľovali ho po roku 1945. Jednolodie má presbytérium s polkruhovým uzáverom a predstavanú vežu. Presbytérium je kryté valenou klenbou. Loď má valenú klenbu s lunetami, ktoré majú po stranách náznak hrebienkov. Fasády sú hladké, členené vysoko zasadenými, polkruhovo zakončenými oknami. Na západnej strane sú mohutné jednostupňové oporné piliere, okolo presbytéria dvojstupňové. Na nároží veže je pod omietkou renesančné nárožné kvádrovanie. [3] Veža je zakončená trojstupňovou zvonovitou prilbou.
 

Hlavný oltár je barokový, nadstavcového typu, z konca 17. storočia, s ústredným obrazom Najsvätejšej Trojice. Po stranách stoja stĺpy so štylizovanými hlavicami a akantovou ornamentikou, pred akantovými ušami sa nachádzajú plastiky Árona a Mojžiša. V nadstavci oltára je obraz sv. Anny, okolo sochy sv. Petra a Pavla apoštolov. Vo vrchole oltára je umiestnená socha sv. Michala archanjela. Kamenná krstiteľnica je neskororenesančná z druhej polovice 16. storočia, s neskorším pomaľovaním. Na polygonálnom podstavci je stĺpik s polygonálnou nádržkou. Na stĺpiku je vyrytá rozeta. Socha Madony je baroková z druhej polovice 18. storočia, riešená ako vysoký reliéf, určený do oltárnej niky. Kríž je barokový z 18. storočia. Patronátne lavice sú klasicistické z druhej polovice 18. storočia. [4]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína v sakristii barokový vyrezávaný paramentár z 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1697, pochádzajúci z obce Háj. Na zlatej kupe je bohatá strieborná akantová ornamentika, na nej nápis s datovaním. Druhý barokový kalich je z roku 1743 s bohatou ornamentikou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce, ktorá je mestskou časťou Turčianskych Teplíc.
Fotogaléria
Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021Dolná Štubňa (Turčianske Teplice) - Kostol sv. Anny foto © Jana Lacková 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 316.
[2] www.pamiatky.sk (11.10.2021)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 316.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 316 - 317.
GPS
48.847773, 18.862497
48°50'52.0"N 18°51'45.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk