Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ždiar, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný klasicistický kostol postavený v roku 1831. Rozšírený predsieňou bol v roku 1886. Ide o typ vidieckeho kostola s polygonálnym zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. V presbytériu a sakristii je pruská klenba, v lodi rovný strop. Hlavná fasáda kostola ja zakončená profilovanou podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na priečelí ako kordónová a delí hmotu stavby od štíhlej nadstavanej veže. Ihlancová strecha veže je posadená na terčíkovú rímsu. Z niekdajšej ohrady kostola ostala menšia kaplnka. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z prvej polovice 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019Ždiar - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 487 - 488.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 488.
Bibliografia
www.zdiar.sk
GPS
49.271443, 20.261611
49°16'17.2"N 20°15'41.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk