Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zemianske Lieskové - barokovo-klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Melčice-Lieskové, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia, ktorý bol postavený na starších základoch zemianskej kúrie. [1] Kaštieľ je dvojpodlažná bloková pozdĺžna stavba so stredným rizalitom na uličnej a dvorovej fasáde, členená na zaoblených nárožiach pásovou rustikou. Okná majú štukovú profilovanú šambránu a festón pod supraportovou rímsou. Interiér má dvojtraktovú dispozíciu s chodbou. Miestnosti a chodba sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami, pruskou a korýtkovou klenbou. [2]
 

Kaštieľ vlastnila rodina Silvayovcov. Jeho súčasťou bol rozsiahly anglický park, tiahnuci sa pozdĺž hlavnej cesty do Melčíc. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Dnes je objekt zrenovovaný do pôvodnej podoby.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
 

Prešiel veľkorysou rekonštrukciou a slúži rímsko-katolíckemu ženskému rádu. [4]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Zemianske Lieskové - barokovo-klasicistický kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)
Poznámky
[1] www.melcice-lieskove.sk
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 465.
[3 - 4] www.melcice-lieskove.sk
GPS
48.844026, 17.913524
48°0 50' 38.49", 17°0 54' 48.69"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk