Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
žobravé rehole
rehoľné spoločenstvá, ktoré vznikli na začiatku 13. storočia (františkáni, dominikáni a i.). Kládli dôraz na „nasledovanie chudobného Ježiša Krista“. Zohrali dôležitú úlohu ako kazatelia a učitelia na stredovekých univerzitách.www.pamiatkynaslovensku.sk