Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen - Meštiansky dom (Námestie SNP 71/34)
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotický meštiansky dom z prelomu 15. a 16. storočia so zachovanými gotickými portálmi a kamennými okennými osteniami. Je jedným z najstarších zachovalých domov na námestí. [1]
Pamiatková ochrana
Rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v 90. rokoch 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý. Slúži na obchodné účely.
Prístup
Stojí v radovej zástavbe v centre mesta. Námestie SNP 71/34.
Poznámky
[1] ŠORECOVÁ, M.:Potulky históriou mesta Zvolen. Zvolen: Mestský úrad, 2009.
Bibliografia
www.zvolen.skwww.pamiatkynaslovensku.sk