Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Držkovce, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý v roku 1645 prestavali. Predĺžený a vybavený vežou bol v roku 1749. Konečná úprava sakrálneho objektu sa uskutočnila v 20. storočí. Kostol je jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a predsieňou. Na západnej strane stojí predstavaná veža. Presbytérium je zaklenuté českou lomenou plackou s naznačením lunet. Loď je zaklenutá segmentovou valenou klenbou, zvyšok stavby má rovný strop. Hlavnú fasádu tvorí bloková štvorcová mohutná veža s lizénovým rámovaním, zakončená cibuľou. Otvorená drevená ochodza mala v parapete akrotérie. Bočné fasády sú hladké. Z gotického obdobia sa zachovala čiastočná dispozícia, lomený portál do sakristie a ranogotické okienko s kružbou. Na južnej a východnej stene interiéru sa objavujú stredoveké nástenné maľby, v exteriéri sú zakryté. [1]
 

Hlavný oltár tvorí predstavaná menza a závesný obraz Michala archanjela od V. Klimkoviča z roku 1853, doplnený nástennou maľbou iluzívnej stĺpovej oltárnej architektúry. Kazateľnica je neskorobaroková drevená polychrómovaná, s okrúhlym parapetom s pilastrami, na vrchole baldachýna je socha Dobrého pastiera. V sakristii je krucifix, ľudová drevorezba z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci nad obcou. Vedľa kostola je cintorín.
Fotogaléria
Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020Držkovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ladislav Luppa 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 342.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 342.
GPS
48.543622, 20.234211
48°32'37.0"N 20°14'03.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk