Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Hotel Carlton
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Bibliografia
MORÁVKOVÁ, Zuzana: Minulosť a budúcnosť hotela Carlton. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 38 - 40.
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - OBUCHOVÁ, Viera: Z histórie hotela Carlton alebo... bol raz jeden hotel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 1, s. 32 - 37.
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk