Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Lieskov - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Dolné Lieskové
Lokalita
obec Dolný Lieskov, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1754. Opravený bol v roku 1799 a po roku 1945. Kostol je jednoloďová sakrálna stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, klenutá valenou klenbou s lunetami. Klenba dosadá medziklenbovými pásmi do zdvojených pilastrov. Sú na nej štukové obrazce. Baroková fasáda je členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. Na hlavnom priečelí stavby je umiestnená predstavaná mohutná veža. [1]
 

Oltáre, kazateľnica a krstiteľnica sú z druhej polovice 18. storočia Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza v interiéri aj šesť svietnikov z 18. storočia, rokokovú lampu na večne svetlo z obdobia po roku 1754. Organ je rokokový z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede dediny.
Fotogaléria
Dolný Lieskov - Kostol sv. Anjelov strážcov foto © Jiří Fiedler 7/1972Dolný Lieskov - Kostol sv. Anjelov strážcov foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 328.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 328.
GPS
49.054460, 18.419419
49°003'16.1"N 18°025'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk