Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Geča
Lokalita
obec Geča, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ pochádza zo 17. storočia. Pri stavbe kostola v roku 1750 bol upravený a prispôsobený novému účelu. Fasádová úprava kaštieľa prebehla v roku 1836. V 20. storočí sa v budove uskutočnili menšie adaptačné práce. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 370.
Bibliografia
www.geca.sk
GPS
48.627383, 21.308128
48°0 37' 38.58", 21°0 18' 29.26"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk