Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Panica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Gemerská Panica, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1801 postavený na starších základoch. [1] Klasicisticky upravený bol v roku 1823. Sieňový typ s polkruhovým uzáverom predĺženého oltárneho priestoru, zaklenutého pruskými klenbami, na ktorých sú štukové obrazce. Sieň má rovný strop, na západnej strane drevenú protestantskú emporu. Hlavná fasáda je členená lizénami. Veža je vstavaná do štítového priečelia a zakončená cibuľou. Bočné fasády sú hladké. [2]
 

Oltár je neogotický s obrazom Krista s Nikodémom. Kazateľnica je drevená klasicistická zo začiatku 19. storočia. [3] Najstaršou súčasťou interiéru je drevená krstiteľnica z roku 1656. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.gemerskapanica.ocu.sk (2.6.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 373.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 373.
[4] www.gemerskapanica.ocu.sk (2.6.2016)
GPS
48.473974, 20.350781
48°28'26.3"N 20°21'02.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk