Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pezinok - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Za zakladateľa parku sa považuje gróf František Pálffy, ktorý v roku 1844 vtedajšiu záhradu a okolie hradu premenil na anglický park. Dal vysadiť rôzne druhy vzácnych stromov, vybudovať široké chodníky – cestičky a pri nich pomníčky obľúbených grófskych psov. Kaštieľsky park sa stal miestom oddychu, pochôdzok, rybačky, poľovačky a zábavy pre domáce i cudzie panstvo. [1]
 

Takto vydržal park do roku 1909, do smrti posledného majiteľa z pálffyovského rodu – grófa Jána, ktorý daroval sídlo i park štátu – Alžbetínskej univerzite v Bratislave. Neskôr bolo zariadenie kaštieľa vydražené a ten spolu s parkom pustli. [2]
 

V roku 1931 kaštieľ i park kúpilo mesto Pezinok. Keďže nebolo schopné splácať pôžičku na kúpu, v roku 1939 historický objekt predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si však mesto ponechalo dodnes. V roku 1953 bolo do parku dosadených 1 536 nových stromov a kríkov, v roku 1960 – 254 kusov drevín, ďalšie v roku 1974. [3]
 

V súčasnosti slúži park ako miesto oddychu pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka. Jeho súčasťou je okrem trávnatých plôch a vzácnych drevín i jazierko. V areáli s rozlohou 5 ha sídli Centrum voľného času. Park je prepojený na detské ihrisko. [4]
 


 

Na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe je popis rastlín a živočíchov, ktoré sa v parku vyskytujú. Po parku je rozmiestnených 18 malých tabuliek so slovenskými a latinskými názvami jednotlivých rastlín. [5]
 


 

RASTLINY
 

Tak ako v minulosti, aj dnes slúži park predovšetkým ako miesto na odpočinok a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti a bohatosti rastlinstva patrí k jedinečným miestam mesta. Vzhľad parku sa v súčasnosti zmenil, niektoré staré a choré stromy boli odstránené a namiesto nich boli vysadené nové mladé stromy a kríky. Zo vzácnych druhov sa tu nachádza gledíčia trojtŕňová, beztŕňovec dvojdomý, platan javorolistý a magnólia soulongova. [6]
 


 

ŽIVOČÍCHY
 

Kaštieľsky park sa stal domovom mnohých zvierat, ktoré je možné vidieť pri prechádzke. Sú to najmä vtáky, z ktorých obýva miestne stromy nemalé množstvo. Niektoré tu trávia celý rok, iné začínajú prilietať z teplých krajín už na začiatku jari. Okrem vtákov žijú v parku veveričky, v jazierku sa chovajú kapry a podkrovia budov nachádzajúcich sa v parku sa stali domovom netopierov. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1 - 7] www.pezinok.sk (8.6.2016)
Bibliografia
www.pezinok.sk
GPS
48.291896, 17.267626
48°17'30.8"N 17°16'03.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk