Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podolínec - synagóga
Lokalita
obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená koncom 19. storočia. Zbúrali ju v roku 1988. [1]
Prístup
Stála za mestskými hradbami pri bývalej dolnej bráne blízko kláštora piaristov. [2]
Fotogaléria
Podolínec - synagóga foto © Jiří Fiedler 7/1966
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 138.
[2] www.podolinec.eu (22.3.2016)
Bibliografia
www.podolinec.euwww.pamiatkynaslovensku.sk