Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianske Biskupice
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Prístup
Trenčianske Biskupice sú mestskou časťou Trenčína.
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk