Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava pri Laborci - Chrám Zoslania Ducha svätého
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Tarnava, Ternavka
Lokalita
obec Trnava pri Laborci, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1713. Opravený bol v rokoch 1870 – 1872. Je to jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, v lodi má valená klenba štyri lunety a na strednej ploche barokový štukový vykrojený rám s kvetom. Fasády sú na rohoch mierne zaoblené. Nad polkruhovo zakončeným portálom veže je prevýšená malá nika a nad ňou podobne vykrojené väčšie zvukové okno. Pôvodne tvorila hornú tretinu veže šalovaná izbica, na ktorú dosadala cibuľovitá strecha krytá šindľom. [1] V roku 1956 bola veža zväčšená a chrám predĺžený o dnešnú svätyňu. [2] Veža je zastrešená vysokou trojstupňovou cibuľovitou baňou.
 

Hlavný oltár s obrazom Zoslania Ducha svätého od A. Breinera je z roku 1872. Ostatné zariadenie pochádza z 20. a 21. storočia. [3]
 

Chrám v predošlých obdobiach nemal ikonostas. Stavba nového ikonostasu bola realizovaná v rokoch 2006 – 2007, kedy celá svätyňa chrámu prešla rozsiahlou rekonštrukciou a bola vymaľovaná novými nástennými ikonami. Novopostavený ikonostas je darom pani Jindrišky Kostelníkovej, ktorej príbuzní pochádzali z grófskej rodiny Ehrenheimovcovm žijúcej v obci do roku 1951. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 323.
[2] https://trnavaprilaborci.fara.sk/ (13.3.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 323.
[4] https://trnavaprilaborci.fara.sk/ (13.3.2018)
GPS
48.820291, 21.930117
48°49'13.1"N 21°55'48.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk