Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nádaš
Lokalita
obec Trstín, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1753 – 1763. Jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. V západnom uzávere lode je postavený arkádový organový chór s konvexno-konkávnym parapetom, zdobeným listovými festónmi. Veža vstavaná do štítovej fasády je zastrešená klasicistickou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Pod kostolom sa nachádza krypta z roku 1763. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním, veža má pilastre.
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou a tabernákulom má uprostred maľovanej iluzívnej barokizujúcej architektúry závesný obraz Zvestovania Panny Márie, z polovice 18. storočia. Bočný oltár s obrazom sv. Františka, pilastrový je z konca 18. storočia,. Bočný oltár Panny Márie, stĺpový s volútovým štítom, má uprostred niku s novšou sochou Panny Márie. Barokový pilastrový oltár sv. Rodiny z druhej polovice 18. storočia má uprostred obraz sv. Rodiny. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia, s reliéfmi biskupov na parapete novšieho rečnišťa a so sochou sv. Petra na baldachýne. Drevený organ je klasicistický. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014Trstín - Kostol sv. Petra a Pavla foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 330.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 330.
Bibliografia
www.trstin.sk
GPS
48.525195, 17.465388
48°31'30.7"N 17°27'55.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk