Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ubľa - Chrám sv. Mikuláša biskupa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ubľa, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1826. Opravený bol v roku 1886 a 1907. Jednoloďový sakrálny priestor s oblým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor je krytý dvoma poľami pruskej klenby. Hladká fasáda je členená polkruhovo zakončenými oknami. Veža je krytá neobarokovou baňou. Nad vstupným portálom je letopočet datujúci opravu kostola. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias opravy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 345.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 345.
Bibliografia
www.ubla.ocu.sk
GPS
48.899002, 22.389436
48°53'56.4"N 22°23'22.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk