Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Úbrež - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Úbrež, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1863 v historizujúcom pseudoklasicistickom slohu. Obnovený bol po druhej svetovej vojne. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou, mierne vystupujúcou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými a českými klenbami. Fasáda je rustikovaná a členená kanelovanými pilastrami a lizénovým rámovaním. Na druhom poschodí veže, ktorú zastrešuje ihlan, je ochodza s mrežou. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Ružencovej Panny Márie od B. Bogdanského má doplňujúcu iluzívnu architektúru v nástennej maľbe. Ostatné vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [2]
 

V prvej polovici 19. storočia medzi rozsiahle farnosti satmárskeho biskupa patrila aj farnosť Úbrež. Na jej území, v roku 1849, bola zriadená farnosť Remetské Hámre, ale aj tak pre svoju rozlohu a počet veriacich bola na spravovanie ťažká. Už od roku 1850 sa robili prípravné kroky k vytvoreniu novej farnosti v Úbreži. Horlivosťou veriacich a hlavne kurátora Jána Tomku sa v roku 1863 uskutočnilo založenie farnosti v Úbreži. K nákladom pri výstavbe kostola a fary s veľkou pomocou prispel náboženský fond a biskup Michal Haas zo Satmáru. [3]
 

V roku 1863 bol postavený kostol, ktorý zasvätili sv. Štefanovi, kráľovi. [4]
 

Na území terajšej farnosti bol od roku 1730 drevený kostol vo Fekišovciach. Vybudoval ho tamojší statkár Michal Tabody. [5]
 

V roku 1863 mala farnosť Úbrež 1443 veriacich. 26. marca 1898 bol v obci veľký požiar. Zhorela veža a strecha kostola, rímskokatolícka škola a 55 domov. Za pomoci veriacich a biskupa bola veža a strecha kostola čoskoro opravené. [6]
 

Filiálky farnosti – Fekišovce, Veľké Revištia a časť Gajdoš, Hnojné, Blatné Revištia. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 345 - 346.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 346.
[3 - 7] http://ubrez.fara.sk/ (28.4.2018)
Bibliografia
www.ubrez.ocu.sk
GPS
48.786376, 22.124667
48°47'11.0"N 22°07'28.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk