Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Valaská Belá - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Valašská Belá
Lokalita
obec Valaská Belá, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1800 na mieste staršieho renesančného sakrálneho objektu spomínaného v roku 1572, z ktorého do novostavby pojali vežu. Pôvodne jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pozdĺžnou loďou a predstavanou vežou, zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré sa zbiehajú do mohutných pilierov. [1] Dve bočné lode pristavali v roku 1929. [2] Moderné lode sledujú v náznakovej klenbe rytmus klenbových polí pôvodného jednolodia. Výmaľba je neobaroková z roku 1944 od Štefana Enhoffa. Klasicistická fasáda s bočnými hladkými prístavbami, ktoré majú rovnú strechu. [3]
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia, upravená v 20. storočí. [4]
 

Počas prvej svetovej vojny, v roku 1916 roztopili zvony a použili ich na výrobu diel. Dva nové zvony boli posvätené v roku 1923 sekretárom dištriktu, Ľudovítom Šimakom. V roku 1924 bol do kostola umiestený organ. Elektrifikácia kostola bola dokončená v roku 1943. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 357.
[2] www.valaskabela.wbl.sk/Historia.html (9.10.2017)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 357.
[5] www.valaskabela.wbl.sk/Historia.html (9.10.2017)
Bibliografia
www.valaskabela.sk
GPS
48.886549, 18.394005
48°53'11.6"N 18°23'38.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk