Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej
Lokalita
obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1928. Sieňová stavba s vysokou vstavanou vežou. Interiér tvorí halový zaklenutý priestor s polygonálnym uzáverom, do ktorého je vstavaný piedestál pre organ, prístupný schodmi z dvoch strán. Fasáda má kamenný murovaný neomietnutý podstavec a nárožné kvádrovanie z tesaných kameňov. [1]
 

Ide o pseudogotický jednoloďový kostol s bočnými arkádami a novou farou. Ako dôsledok konfliktu vtedajšieho r. k. farára s diecéznym biskupom sa oddelila časť obyvateľstva v Liptovskej Osade od r. k. cirkvi a prešla so svojím kňazom k čs. cirkvi husitskej. Na základe tohto bol čs. štátom vybudovaný v prvej polovici 20. storočia kostol pre čs. husitskú cirkev. Malá časť obecnej komunity ostala v tejto cirkvi do roku 1939, kedy bola oficiálne rozpustená. [2]
 

Kostol je raritou v celom regióne. Je jediným kostolom husitskej cirkvi na Slovensku. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Technický stav kostola je nevyhovujúci, má ošumelý vzhľad a momentálne nemá žiadne využitie. Po vzájomnej dohode s predstaviteľmi čs. husitskej cirkvi (v Bratislave) by objekt mohol prejsť pod správu obce. Bolo by potrebné, aby prešiel kompletnou rekonštrukciou. [4]
 

Kostol ako ojedinelá sakrálna stavba v regióne, ba i na Slovensku, by mohol pritiahnuť návštevníkov do obce. Môže sa tu zriadiť napr. múzeum sakrálneho (insitného) umenia, galéria, vďaka dobrej akustike sa môžu organizovať koncerty, výstavy a pod. Čs. cirkev husitská má podmienku dôstojného zachovania účelu tohto objektu. [5]

Fotogaléria
Liptovská Osada - Kostol Československej cirkvi husitskej foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 229.
[2 - 5] www.liptovskaosada.com (3.9.2016)
GPS
48.949989, 19.262148
48°56'60.0"N 19°15'43.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk