Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Višňov - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Višňov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol postavený v roku 1936. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítového priečelia. Bočné fasády s lomenými termovými oknami vo farebne tónovanej omietke sú členené lomenými oblúkmi. Na štítovom priečelí je portál s polguľovou strieškou a v ploche veľký, farebne akcentovaný lomený oblúk. Nárožné pilastre veže dosadajú na portál. Veža má dvojité lomené zvukové okná a ihlancovú strechu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 405 - 406.
Bibliografia
www.visnov.sk
GPS
48.748949, 21.669006
48°44'56.2"N 21°40'08.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk